Coachande ledarskap

Start Ledarskap Kurser Foretag Bok

Chefskommunikation

Utvecklas som kommunikatör.

Presentera

Lär dig hålla professionella, intressanta och engagerande presentationer i yrkeslivet. Tala så att människor lyssnar, känner intresse och kommer ihåg.

Grupputveckling

Grupputveckling i arbetslivet.

Ledarutveckling 

Modet att våga vara ledare

Att vara en äkta ledare är att våga vara annorlunda, på ett positivt sätt. Är du en person som vågar inspirera, motivera, lyfta och utveckla människor, att få människor att växa, att se talangerna, potentialerna, möjligheterna hos andra och att lyfta en verksamhet och leda en verksamhet framåt, framåt, framåt ...

En ständig besvikelse

När chefen är en ständig besvikelse – vad ger det för konsekvens i en organisation? Hur påverkar det utbudet av medarbetare? Attraherar och motiverar det duktiga medarbetare att stanna? Stannar sådana medarbetare kvar? Går de?

Modeflugor

Äkta ledarskap är ingen modefluga, det är en egenskap, ett förhållningssätt, ett synsätt och ett sätt att leva – och det år tidlöst. Däremot går det många trender inom ledarskap. Men äkta ledarskap handlar inte om trender, utan om förmågan att leda människor på ett sätt som faktiskt utvecklar och för människor framåt. Det gör man bäst genom att hitta (och trycka på) och ta tillvara människors inre motivation och drivkrafter. För att lyckas med det måste man känna sina medarbetare – och bry sig om dem. Chefer som tänker mer på sig själva än människorna man leder når aldrig den hemlighet som finns i äkta ledarskap, förmågan att se det många andra inte ser och som mänga människor själva inte ens är medvetna om, att de kan mycket mer än de själva tror.

Äkta ledare är möjlighetstänkare

Äkta ledare ser möjligheter i allt och vägrar att acceptera något annat.

Läs mer: Att vara en coachande ledare

Nyhetsflöde

Kurser inom ledarskap

Chefsutveckling

Finslipa ditt ledarskap och chefskap.
Konkreta utbildningar som ger resultat

 

Coacha dina medarbetare

Tips för ledare och chefer som vill bli skickligare på att coacha sina medarbetare på jobbet.

 

Ledarskap utbildning

Ledarskap som utvecklar

Utveckla ditt ledarskap. Skapa en effektiv och tydlig kommunikation för dig själv, dina medarbetare och din omgivning.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Leda och utveckla