Coachande ledarskap

Start Ledarskap Kurser Foretag Bok

Chefskommunikation

Utvecklas som kommunikatör.

Presentera

Lär dig hålla professionella, intressanta och engagerande presentationer i yrkeslivet. Tala så att människor lyssnar, känner intresse och kommer ihåg.

Grupputveckling

Grupputveckling i arbetslivet.

Citat om ledarskap 

“Allt man gör ska man göra med ödmjukhet, med värdighet och med vänlighet”.

Drottning Ingrid av Danmark, personliga råd till drottning Silvia i rollen som ny drottning.

"En ledares främsta uppgift är att hålla hoppet vid liv".

John W. Gardner

"Vi lever alla under samma himmel, men vi har inte alla samma horisont."

Konrad Adenauer

"Ledarskap är handling, inte en position".

Donald H. McGannon

"Att leda är att lyckas genom andra".

Knud Overö

"Den store ledaren har inget behov av att gå i täten - för honom räcker det med att visa färdriktningen."

Henry Miller

"En person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar."

Jan Carlzon

"Att vara chef är en position, att vara ledare är en relation."

Helge Brattgård

"Att fråga vem som ska vara chef är som att fråga vem som ska vara tenor i kvartetten. Naturligtvis är det den som kan sjunga tenor."

Henry Ford

"Hemligheten bakom framgång ligger inte i att göra sitt jobb, utan att upptäcka den som är lämplig att göra det".

Andrew Carnegie

"Ledaren är den våg som driver skeppet framåt".

Leo Tolstoj

"Efter 35 års oavbruten framgång kan jag kosta på mig att vara ödmjuk."

Bert Karlsson

"Den människa, som inte med framgång tagit itu med sig själv, ska aldrig med framgång ta itu med någon annan."

Harry Emerson Fosdick

"En ledare är en människa som har förmågan att få andra att göra vad de inte vill och tycka om det."

Harry S. Truman

"Vad många av oss mest av allt behöver är någon som får oss att göra vad vi kan."

Ralph Waldo Emerson

"En ledare är bäst när folk knappast vet att han finns, inte lika god när folk lyder och hyllar honom, dålig när de avskyr honom."

Lao-Tse

"En ledares främsta uppgift är att hålla hoppet vid liv."

John W. Gardner

"Ledarskap är handling, inte position."

Donald H. McGannon

"Ledaren är den våg som driver skeppet framåt."

Leo Tolstoj

"Massorna följer en ledare som marscherar tjugo steg framför, men om han är tusen steg framför ser de honom inte och följer honom inte."

Georg Brandes

"Vi är vad vi brukar göra. Mästerskap är alltså inte en handling utan en vana."

Aristoteles

"Jag vet inget mer uppmuntrande faktum än människans otvivelaktiga förmåga att upphöja sitt liv genom medveten strävan."

Henry David Thoreau

"Vad som ligger bakom oss och vad som ligger framför oss är obetydligt i jämförelse med det som ligger inom oss."

Oliver Wendell Holmes

"Jag vet inte nyckeln till framgång, men nyckeln till misslyckande är att försöka få alla nöjda."

Bill Cosby

"Vänskap kan inte finnas utan förtroende och förtroende inte utan integritet."

Samuel Johnson

"Titlar är djupa gravar runt fästningen människan."

Hans Arndt

"Det finns inga krigiska folk - bara krigiska ledare."

Ralph Bunche

"Om en blind leder en blind faller båda i gropen."

Matteus 15:14

Fler citat: Citat om ledarskap

Nyhetsflöde

Kurser inom ledarskap

Chefsutveckling

Finslipa ditt ledarskap och chefskap.
Konkreta utbildningar som ger resultat

 

Coacha dina medarbetare

Tips för ledare och chefer som vill bli skickligare på att coacha sina medarbetare på jobbet.

 

Ledarskap utbildning

Ledarskap som utvecklar

Utveckla ditt ledarskap. Skapa en effektiv och tydlig kommunikation för dig själv, dina medarbetare och din omgivning.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Leda och utveckla